SARIGAZİ PEYAMİ SAFA İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

17.10.2022 294

20-10-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

SARIGAZİ PEYAMİ SAFA İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

 

Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12.30'da, okulumuzun konferans salonunda yapılacaktır. Katılımın fazla olması halinde toplantı bahçede yapılacaktır.

Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir. (Gündemde Yönetmeliğin ilgili madde numaralarına referanslar yer almaktadır)

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi rica ederiz.

    Emine BAYRAK                                       Fuat ERCAN

Okul Aile Birliği Başkanı                           Okul Müdürü

 

GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama, toplantı katılım cetvelinin imzalatılması. (Madde10/a)

2. İstiklal Marşı

3. Okul Müdürünün Genel Kurul açılışkonuşması

3. Divan Başkanı ve 1katip seçilmesi (veliler arasından,açık oyla,oy çoğunluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir) (Madde10/c).

4. Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek hususların belirlenmesi (Madde 9.4).

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde11/c).

6. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve ibra edilmesi(Madde11/c).

7. Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilecek 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ile veliler arasından seçilecek 1 asil, 1 yedek üye) (Madde11/b).

8. Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde12/1)*.

9. Dilek ve temenniler.

10. Kapanış.

* YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR.(MADDE 10/d).